VERKSAMHET

Mycket av scoutings verksamhet går ut på att lära känna sig själv och andra, samt att fungera och samarbeta i en större eller mindre grupp.
Scoutprogrammet bygger på 5 block:

 • Vår Natur
 • Vårt friluftsliv
 • Vår förmåga
 • Vi människor
 • Vår säkerhet

Men mest av allt är scouting upplevelser, ensam eller tillsammans i grupp.

Våra scouter får bl.a. lära sig:

 • Slå knopar, för att på ett korrekt sätt sammanfoga olika typer av rep.
 • Hantera kniv, yxa och såg.
 • Ledarskap, på olika nivåer.
 • Att klara sig ute i naturen på naturens villkor.
 • Naturkunskap, hur man kan använda naturens resurser då man är ute, utan att förstöra den.
 • Miljötänkande, allt i från källsortering till miljöns påverkan av kemikalier och industrier.
 • Surrning, vilket kort är sammanfogning av "slanor" (långa kvistade stammar) med hjälp av rep (d.v.s. ej spik, skruv , tape, m.m.).
 • Internationellt, om olika kulturer, folkslag och länder. m.m. m.m. m.m

Det arbete som läggs ner inom kåren bygger helt på ideella insatser. För att de ledare vi har idag inte skall bli helt "slutkörda" och för att få in nya människor med nya idéer och tankar samt för att få verksamheten att fungera riktigt bra, så behöver vi mer folk. Det behöver inte nödvändigtvis vara som ledare, det behövs folk på många poster t.ex. som "allt i allo" eller inom styrelsens arbete. Om du känner dig sugen på att komma med i ett glatt gäng så är du välkommen att kontakta oss.


Startsidan Verksamhet Kårens historia Bilder Blanketter