KÅRENS HISTORIA

Forshems scoutkårs historia börjar redan 1945, för mer än 75 år sedan. Vid den tiden så fanns det ganska så många barn i forshem men det var desto sämre med sysselsättningen på fritiden. Så kom det en ny lärare till byn, Georg Wallqvist, som tidigare varit med i scoutrörelsen och det fanns en pastorsadjunkt vid namn Hans-Erik Hanser som också var intresserad av ungdomsarbete och scouting. Dessa båda enades om att dra igång en scoutavdelning.

De gjorde en liten mjukstart och de 8 äldsta pojkarna valdes ut, flickscouter var inte vanligt på den tiden, för att få en "grundutbildning" i scouting under höstterminen. På våren 1946 kunde sedan övriga pojkar komma med och det bildades 4 patruller. Det var ett 30-tal pojkar som på detta sättet kunde bilda den första scoutkåren i Forshem.

Adjunkten fick dock inte bli kvar så länge i byn, men han hade träffat en yngling i byn som han övertalade att följa med på en scoutledarkurs. Denne yngling var Thore Jonsson. Han och Georg Wallqvist blev ett ledarteam som sedan hjälptes åt i cirka 40 år. Givetvis har det varit fler ledare i kåren genom åren och här kan endast ett fåtal nämnas. Gösta Persson var en ledare som med tiden flyttade till Lidköping. Han släppte dock inte ledaruppgifterna utan pendlade mellan hemorten och Forshem. När han ändå passerade över Kinnekulle så passade han på att plocka upp ungdomar som tack vare detta kunde vara med.

I mitten av 60-talet fick vår kår bli försökskår i fråga om samscouting. Och det visade sig vara en stor fördel att även få med flickor i kåren. Tidigare så hade det funnits en "blåvingegrupp" dvs. de yngsta flickscouterna, i Årnäs. En stor del av dessa gick nu över till Forshems Scoutkår. På ett tidigt stadium fick vi även igång en grupp "vargungar" dvs de yngsta pojkarna. Till detta behövdes det kvinnliga ledare och den första blev prästfrun Stina Hanser. Som efterträdare kom lärarinnan Ebba Johansson och så småningom prästfrun Kerstin Larsson.

Barnaskaran i Forshemsbyn har ju dock varierat. I mitten av 70-talet var det så få barn att skolan fick stängas, och på 80-talet blev det så få barn i "scoutålder" att vi fick förklara kåren som vilande. Men det skulle komma ljusare tider. Barnantalet i byn växte. Samtidigt så flyttade Mikael Skoog till Österäng. En scoutledare från Skara med ett glödande intresse för scouting, stort nog för att 1988 starta upp kåren från sin malpåse igen. Han fick kontakt med föräldrar och hjälp av före detta scouter som ställde upp. Efter att ha fått kåren på fötter med ett gediget arbete och varit kårens andra ordförande i 25 år, lämnade Mikael Skoog 2013 över klubban och ordförandeposten till Helena Wänerskär. Hon har nu i augusti 2020, lämnat vidare klubban och ordförandeposten till Kajsa Skoog. Idag kan vi glädjas över en scoutkår med cirka 100 medlemmar, allt i från de minsta "bävrarna" på 6 år, upp till seniorscouterna på 18 år och äldre Roverscouter. Därutöver finns det ett sammansvetsat och glatt ledargäng.


Startsidan Verksamhet Kårens historia Bilder Blanketter